• darkblurbg

Ook al zijn de resultaten van de homeopathische behandeling bij kinderen met de Ziekte van Perthes door Jeanine Slot bemoedigend, nog steeds is er geen enkele garantie te geven over de resultaten die ermee behaald kunnen worden. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Privacy

De privacy van u en uw kind is gewaarborgd. Jeanine Slot is lid van de NVKH (Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten). Dit betekent dat zij is gebonden aan de geheimhoudingsplicht zoals die geldt in alle medische beroepen. 

De Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) bepaalt dat er een dossier moet worden aangelegd. Dit dossier bevat een verslag van de relevante punten die ter sprake zijn gekomen in de consulten. Volgens de nieuwe Europese wet op de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), moet u een behandelaar toestemming geven om een dergelijk dossier aan te leggen. U zult dan ook gevraagd worden hiervoor een korte verklaring te ondertekenen. 

Uw dossier is niet voor anderen toegankelijk. Het wordt minimaal 15 jaar bewaard. Een kopie van uw dossier is te allen tijde door u opvraagbaar. 

 

© Jeanine Slot 2020